Over het project

Nieuwe functionaliteiten en een persoonlijke benadering voor de ruim 42.000 collectanten.

Collecteweek

Hoe kan KWF haar collectanten nog enthousiaster maken voor de mobiele collecte?

Rondom de collecteweek in 2019 heeft KWF haar collectanten kennis laten maken met interactieve sms-berichten. Met deze berichten werden zij geïnformeerd, begeleid en enthousiast gemaakt om met behulp van een persoonlijke iDEAL QR-code te collecteren. Wegens succes is besloten om voor de 2020 de mobiele collecte journey uit te breiden om meer digitaal geld op te halen.

Aan de mobiele collecte journey werden functionaliteiten toegevoegd om de collectanten persoonlijker te kunnen benaderen. Collectanten werden geholpen met tips, persoonlijke tussenstanden en aanmoedigende boodschappen om hen actief te laten collecteren. De resultaten van de mobiele collecte journey:


KWF heeft een achterban van ruim 42.000 collectanten die zij kunnen uitnodigen om mobiel te collecteren. Deze collectanten zijn via diverse kanalen benaderd:  

Samen realiseerden zij een opbrengst van €465.000 met de mobiele collecte, afkomstig van 51.500 donaties.

Nieuwe functionaliteiten voor een effectieve collecte

De volgende functionaliteiten zijn aan de mobiele collecte journey toegevoegd:

Persoonlijke benadering

Iedere collectant heeft eigen beweegredenen om voor KWF te collecteren: een persoonlijke ervaring of ‘gewoon’ om een steentje bijdragen. Zodra een collectant de mobiele collectebus deelt, ziet de donateur de motivatie van de collectant. Dit persoonlijke verhaal geeft een gezicht aan de donatie en het doel.  

Sneeuwbal

Mobiel collecteren is laagdrempelig omdat collectanten hun netwerk eenvoudig om een gift kunnen vragen via WhatsApp. Om het bereik van collectanten te vergroten, zijn er in 2020 meerdere sociale media kanalen toegevoegd. Collecteren kan nu ook via Facebook, LinkedIn en e-mail.

MIC heeft het multichannel-delen geïntegreerd om nog meer donateurs te bereiken. Vervolgens kan de uitnodiging om te doneren opnieuw worden gedeeld via de social media kanalen waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat.

Fun

Huis-aan-huis collecteren zorgt voor sociale praatjes met buurtgenoten. Een mobiele collecte moet minstens zo leuk zijn. Om dit te realiseren kregen mobiele collectanten gedurende de collecteweek tips, enthousiaste berichten en op een bepaald moment werden zij verrast met (digitale) confetti.

Resultaat

De mobiele collecte heeft met € 465.000,- voor bijna 30% bijgedragen aan de totaalopbrengst van digitale donaties in 2020. Mobiele collectanten hebben gemiddeld € 64,- opgehaald. Opvallend is dat collectanten die zowel per SMS als per e-mail zijn benaderd, een hogere opbrengst hadden. ‘Online doneren heeft dit jaar, mede door corona, echt een vlucht genomen’ laat Johan van Gronden, directeur van KWF weten in een persbericht van 24 november 2020.

Ook een succesvolle mobiele collecte organiseren tijdens de collecteweek? Lees hier meer over Collecteweek.

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.