Over het project

Na ontvangst SMS haalden collectanten €33,- meer op.

Collecteweek

Hoe heeft KWF haar online collectanten gemobiliseerd en de resultaten van Digicollect verhoogd?  

KWF Kankerbestrijding maakt al jaren gebruik van Digicollect als onderdeel van hun jaarlijkse collecteweek. Digicollect is een oplossing van Kentaa waarmee mensen een online collectebus kunnen aanmaken en kunnen collecteren voor een goed doel. Dit jaar was KWF de eerste organisatie die gebruik heeft gemaakt van de onlangs ontwikkelde koppeling tussen het Digicollect platform en de Mobile Journey Cloud van MIC.

KWF heeft een mobiele journey ingezet om de resultaten van Digicollect te verhogen. En dat is gelukt: de opbrengsten met Digicollect waren dit jaar maar liefst 250% hoger dan voorgaande jaren. Nu we door de corona-maatregelen, de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen, zien we op veel fronten de verschuiving naar online en mobiele communicatie ontstaan. Naast deze effecten en de inzet van andere communicatiemiddelen heeft de mobiele journey een belangrijke rol gespeeld bij de mooie opbrengst met Digicollect.

Aanpak

Mobiele telefoonnummers

Voor de inzet van de mobiele journey heeft Kentaa de optie geïntroduceerd om het mobiele telefoonnummer aan het gebruikersprofiel op het Digicollectplatform toe te voegen. Inmiddels hebben ruim 1.375 Digicollect gebruikers dit daadwerkelijk gedaan.

De mobiele journey: starten met collecteren

De 1.375 Digicollect gebruikers met een mobiel telefoonnummer ontvingen in de collecteweek op dinsdag een gepersonaliseerde SMS met een unieke link waarmee ze uitkwamen op hun persoonlijke mobiele pagina. Daar kregen online collectanten tips om succesvol te collecteren, hun persoonlijke tussenstand en de mogelijkheid om direct via WhatsApp te collecteren.

Resultaat

Gemiddeld hebben de online collectanten van KWF, die een SMS ontvingen en de journey openden, €33,- meer opgehaald;

De online collectanten die een SMS ontvingen hebben voor 39% van de totale opbrengst gezorgd;

Collectanten voelden zich met handige tips en informatie geholpen om succesvol te collecteren;

Door de hoge attentiewaarde van SMS opende 55% van de collectanten de mobiele journey. Met de Mobile First aanpak hebben de Digicollect gebruikers voor 35% bijgedragen aan de totaalopbrengt van de mobiele collecte van KWF.

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.