Over het project

Een goed en vroeg begin was het halve werk voor een succesvolle collecte.

Collecteweek

De goed verzorgde voorbereiding van Alzheimer Nederland zorgt voor een mobiele collecte-opbrengst van ruim € 510.000

Alzheimer Nederland is op tijd begonnen om haar achterban op verschillende manieren te enthousiasmeren voor de jaarlijkse collecte. Ruim 38.000 particuliere collectanten zijn met een SMS-bericht, een e-mail of een DM met een persoonlijke QR-code, gericht uitgenodigd om mobiel te collecteren. Met inspirerende en motiverende boodschappen, tips en tricks en videoboodschappen zijn collectanten geactiveerd. BN’ers zoals Anita Witzier, Karin Bloemen en Catherine Keyl deden via een videoboodschap een indringende oproep aan collectanten waarbij zij handig gebruik maakten van de bestaande en bij velen bekende ‘Wat Alz….-campagne’. Dit zorgde voor herkenning en een helder en eenduidig verhaal.

Deze campagnes hebben een enorm positief effect gehad op de betrokkenheid en animo van collectanten. Alzheimer Nederland wist uiteindelijk ruim 10.000 mensen te enthousiasmeren om mobiel te gaan collecteren.

Enkele resultaten:

Aanpak

Met de vooraankondigings-SMS die verwees naar de videoboodschap met BN’ers, belandden collectanten op hun persoonlijke pagina. Op deze pagina kreeg men real-time de eigen opbrengst en die van de totale regio te zien. Gedurende de collecteweek kregen zij nog eens 3 aanmoedigende SMS-berichten: een top 4 van tips om via WhatsApp te collecteren en pop-ups om de uitleg nog eens te bekijken en persoonlijke verhalen van (jonge) mensen bij wie Alzheimer een grote impact op het leven heeft. Het laatste SMS-bericht verwees naar een video van een arts die de collectant hartelijk bedankt en een korte enquête waarin de collectant werd gevraagd naar zijn of haar ervaring. Het overgrote deel van de collectanten was erg enthousiast over het gemak en de inzichten van hun persoonlijke- en de wijkopbrengst. Collecteren kreeg voor velen een andere dimensie!

Particuliere segment

De particuliere collectanten die gericht zijn benaderd, zorgden voor een opbrengst van € 420.732,- waarvan 77% is geactiveerd met SMS-berichten.  

34% van de 15.905 particuliere collectanten uit het SMS segment, werden actief naar aanleiding van de eerste SMS, klikten op hun persoonlijke link en kwamen hiermee in de mobiele journey. De overige 16% volgde in de daarop volgende SMS berichten. Collectanten uit dit segment klikten gemiddeld het meest op de collecteerknop (4,0 keer). Een mooi bewijs dat SMS een aantrekkelijk middel is om collectanten te activeren.

De huis-aan-huis-collectanten werden geholpen met de iDEAL-QR toepassing op de niet-thuiskaartjes. Hiermee konden donateurs alsnog mobiel doneren.

Zakelijke donaties

‘Zakelijk’ is weliswaar een klein segment maar gezien de gemiddelde opbrengst van € 100,94 per mobiele collectant, zeker interessant. Alzheimer Nederland heeft ook voor deze doelgroep speciale communicatiemiddelen ingezet om de zakelijke markt uit te leggen hoe zij kunnen collecteren. Zo kregen zij via een SMS-bericht een video-animatie te zien waarin tips and tricks werden gegeven. 97% is met een SMS bericht actief geworden en heeft gemiddeld 9,7 donaties per mobiele collectant opgehaald. Ook deze doelgroep wordt actief binnen de mobiele journeys.

Verlanglijstje

Niet alleen op zakelijk terrein valt er nog meer winst te boeken met de inzet van mobiele journeys. Ook het verder professionaliseren van de beleving binnen de mobiele journeys staat op het verlanglijstje van Alzheimer Nederland. De persoonlijke pagina waarop iedere collectant real-time de eigen tussenstand kan zien en zelf een persoonlijk verhaal kan achterlaten waarom hij of zij collecteert, maakt dat de betrokkenheid van de collectant wordt vergroot. De wens om verder te differentiëren in de boodschap van de SMS-berichten, heeft Alzheimer Nederland aan MIC kenbaar gemaakt. Evenals de mogelijkheid om een streefbedrag aan de persoonlijke pagina’s toe te voegen. Net als alle andere ontwikkelwensen, neemt MIC deze zeker mee in de verdere professionalisering van het mobiele journey platform.

Ook een succesvolle mobiele collecte organiseren tijdens de collecteweek? Lees hier meer over Collecteweek.

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.