Over het project

Een flexibele collecte voor bestaande en nieuwe collectanten

Collecte 365

Hoe Collecte 365 Hartstichting hielp aan een opbrengst van gemiddeld € 92,- per actieve online collectant

Vorig jaar (2020) kwamen ruim 2.300 actieve collectanten in actie voor de collecte van Hartstichting. Normaliter zijn dit er ruim 40.000, maar gezien de corona-maatregelen was dit weliswaar een schitterend aantal wat veel zegt over haar trouwe achterban. De Hartstichting is ambitieus en heeft als grote droom: iedereen een gezond hart. Daarom stelt Hartstichting zich ieder jaar tot doel om met de campagnes, het bereik te vergroten en de opbrengsten te verhogen. Ook dit jaar (2021) klopte Hartstichting weer bij MIC aan met een hulpvraag: help ons met een flexibele collecte voor onze bestaande collectanten en help ons met nieuwe communicatiemiddelen voor het werven en faciliteren van online collectanten.

Bestaande collectanten

Aan de bekende mobiele collecte werd een aantal nieuwe features toegevoegd. Zo werd de persoonlijke pagina voorzien van een foto, ruimte om een eigen motivatie toe te voegen en voor een extra stimulans konden de collectanten medailles ontvangen. Afhankelijk van de eigen opbrengst, die ook op deze pagina is te zien, kregen zij een bronzen, zilveren of gouden medaille. In tegenstelling tot voorgaande keren was de url naar de collectepagina voorzien van de Hartstichting domeinnaam. Dit zorgde voor herkenbaarheid en vertrouwen bij de ontvanger.

In totaal zijn 8.500 mensen per e-mail en 19.920 per sms benaderd met de vraag om ook dit jaar weer te collecteren. In totaal zijn van deze groep 4.242 mensen actief gaan collecteren en hebben voor een opbrengst van € 208.655,- gezorgd. Ten opzichte van vorig jaar heeft deze doelgroep 62% meer opgehaald.

Nieuwe collectanten

Wie zijn nu betere ambassadeurs van de Hartstichting dan haar achterban zelf? Vanuit deze gedachte zijn de bestaande collectanten die met de missie en campagnes van Hartstichting bekend zijn, gevraagd om hun netwerk uit te nodigen om ook te collecteren. Heel eenvoudig, ook weer met de mobiele telefoon. Het mechanisme is heel eenvoudig: een collectant vraagt zijn netwerk om via de mobiele telefoon een donatie te doen. Nadat de donateur de mobiele journey heeft doorlopen wordt hem vervolgens gevraagd of hij/zij het eigen netwerk wil benaderen met de vraag om te doneren. Met een klik op de knop wordt een donateur een collectant. En de persoonlijke benadering kan zorgen voor een sneeuwbaleffect.

Ook werden online kanalen zoals social media, de website en een betaalprovider ingezet om mensen te enthousiasmeren om ook te collecteren. En werd een speciale animatievideo ingezet om collectanten te werven en een uitleg te geven over hoe gemakkelijk collecteren met je mobiele telefoon werkt. Met een klik op de url belandden mensen op de startpagina waar zij hun naam en telefoonnummer achter konden laten. Vervolgens ontvingen zij een SMSje met een persoonlijke link op hun mobiele telefoon, waarmee zij op hun persoonlijke pagina uitkwamen en een foto en motivatie konden toevoegen. Iedere collectant kon real-time zijn eigen opbrengst zien.

Enkele resultaten
Hybride collecteren

In 2020 was Hartstichting de eerste goede doelenorganisatie die volledig ging collecteren via via de mobiele telefoon. De collecteweek vond begin april, een halve maand na de aankondiging van de eerste lock-down plaats. Hartstichting heeft destijds snel geacteerd om van volledig huis-aan-huis, naar collecteren met de mobiele telefoon te switchen. De opbrengst met de mobiele collecte was destijds € 138.000,- en had daarmee de verwachtingen overtroffen, want alles was immers nieuw. Voor de collectanten, donateurs en Hartstichting zelf. In het daaropvolgende jaar heeft MIC de mobiele journeys voor de collecte verder geoptimaliseerd en voor de collecteweek van de Hartstichting van 2021 ingezet. Dit naast de huis-aan-huis-collecte die door de versoepelingen wel plaats konden vinden.  Deze hybride oplossing heeft gezorgd voor een totaal opbrengst van € 1.250.000,- waarvan € 240.000,- is gerealiseerd met de collecte via de mobiele telefoon. Een stijging van ruim € 100.000,- en dat naast de fysieke huis-aan-huis collecte. We kunnen dus constateren dat mobiele journeys een additionele inkomstenbron bieden bovenop de reguliere huis-aan-huis collecte.

Hartstichting & MIC

Hartstichting en MIC werken vaker en voor meerdere campagnes met elkaar samen. Simone Karper, coördinator collecte Hartstichting zegt over de samenwerking met MIC: “MIC is voor ons een fijne samenwerkingspartner. MIC luistert erg goed naar de klantvraag en heeft een proactieve houding. Door met elkaar in gesprek te blijven kunnen de mobiele journeys en communicatie continu doorontwikkeld worden op basis van de gebruikerservaring en -gemak van de achterban van de Hartstichting. Hierdoor zijn we samen tot een mooi eindresultaat gekomen”

Learnings

Hartstichting heeft de wens om inzicht te krijgen in de opbrengst per collectant, gesegmenteerd naar huis-aan-huis en mobiel. MIC heeft al laten weten dat dit in de zeer nabije toekomst mogelijk wordt gemaakt. De animatievideo die speciaal voor deze campagne is gemaakt, diende als beste middel om nieuwe collectanten te werven. Voor volgend jaar gaat Hartstichting verder onderzoeken hoe zij hier een bredere invulling aan kunnen geven om nog gerichter collectanten te werven.

Ook een succesvolle mobiele collecte organiseren? Lees meer over collecteren

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.