Over het project

Hoe deze de impact-boodschap onder collectanten en donateurs hebben verspreid

Collecteweek

Hoe datagestuurde mobiele journeys Longfonds hebben geholpen aan een hoge opbrengst. Hoe deze de impact-boodschap onder collectanten en donateurs hebben verspreid en hebben gezorgd voor de werving van nieuwe Longfonds-relaties.

Longfonds had als wens om de huis-aan-huis collecte en de mobiele collecte naadloos op elkaar aan te sluiten en de collecteweek voor de collectanten makkelijker, nog leuker en persoonlijk te maken. Haar functionele wensenlijst sloot hier mooi bij aan:

·      Een mobiele collecte voor alle bestaande huis-aan-huis collectanten die zowel digitaal als offline ingezet kan worden

·      Een digitale collecte voor nieuwe collectanten

·      Een manier om eenmalige donateurs beter te leren kennen en opt-ins te verzamelen om op een later moment te converteren naar structurele donateurs

Met deze doelen voor ogen heeft Longfonds net als vorig jaar bij MIC aangeklopt. En het resultaat mag er wezen: de meest innovatieve features en mooiste dataoplossingen zijn verwerkt in deze digitale collecte die hebben geleid tot schitterende resultaten.

Persoonlijk & Datagedreven

Longfonds heeft een enorme slag gemaakt in het eenvoudig en persoonlijk maken van de collectanten- en donateursjourney. Collectanten kregen via e-mail of SMS een bericht toegestuurd met een link naar hun persoonlijke pagina die zij alleen nog maar hoefden te voorzien van een foto, motivatie en streefbedrag. Vervolgens konden zij met de inzet van e-mail, WhatsApp en andere sociale media hun netwerk uitnodigen te doneren. Longfonds heeft ooingezet waarmee op ieder gewenst moment een mobiele collectebus aangemaakt kon worden. Op deze manier konden nieuwe collectanten met een paar klikken starten met collecteren.

Na 3 donaties ontvingen collectanten een SMS bericht met een enthousiaste oproep om vooral door te gaan. Daarbij werd met een url verwezen naar de persoonlijke pagina waar de tussenstanden op te zien waren. In deze url is overigens de domeinnaam van Longfonds verwerkt, wat bijdroeg aan herkenbaarheid en daarmee veiligheid en vertrouwen.

Ook werden er felicitaties gestuurd na het behalen van een bepaald- en hun persoonlijke streefbedrag. Op de persoonlijke pagina werd getoond hoeveel de collectant vergeleken met de collectanten vanuit haar/zijn woonplaats had opgehaald, welk plekje hij/zij in de top 10 had bemachtigd en beloond met een confetti-feestje en een bronzen, zilveren danwel gouden badge.  

Enkele resultaten:
De mens achter de donateur

Na een succesvolle online donatie werd een chatvenster geopend en een quiz gestart. Doel was tweeledig: enerzijds om de donateur informatie te geven over het voorkomen van astma bij kinderen. Anderzijds om donateurs na het achterlaten van hun persoonlijke gegevens een boekje te sturen danwel een opt-in te vragen voor de nieuwsbrief. Uiteindelijk heeft 18% van de eenmalige donateurs die chat is gestart, een opt-in op persoonsgegevens gegeven.

Longfonds over de campagne en de samenwerking met MIC

“We zijn erin geslaagd de huis-aan-huis en de mobiele collecte naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Bovendien hebben we door datagedreven te communiceren met onze collectanten de gemiddelde busopbrengst aanzienlijk weten te verhogen. Door de inzet van de mobiele journey en de chat die na een gift werd gestart, hebben we nieuwe relaties geworven onder de collectegevers en de kennis over longziekten verhoogt. Zo draagt de collecte niet alleen bij aan inkomsten, maar ook aan het bereiken van onze impactdoelen.” - Cassandra van Duijvendijk, Sr. Marketeer Team Impact Marketing

Learnings

Het gegeven dat de gemiddelde digitale busopbrengst van actieve online collectanten hoog (€ 79,-) was, pleit ervoor om nog meer in te zetten op deze online groep vrijwilligers. Hiervoor is het nodig om op tijd te starten met de werving en hen warm te houden in voorbereiding op de collecte. Triggers hebben goed geholpen om de collectanten te motiveren en actief te houden. Tijdens de Longfonds collecte was het nog niet mogelijk om collectanten die zich tijdens de collecteweek aanmeldden, direct een SMS bericht te sturen. Hier ging enkele minuten overheen. De wens is om de volgende keer realtime een SMS te sturen. Deze ontwikkeling is inmiddels doorgevoerd voor alle 365-oplossingen.

Ook een succesvolle mobiele collecte organiseren tijdens de collecteweek? Leesmeer over collecteren.

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.