Over het project

Hoe het bereik voor Digicollect-collectanten werd vergroot.

Collecteweek

Het Diabetes Fonds behaalt 25% hogere opbrengst per collectebus met de inzet van Digicollect mobiele journeys

Als onderdeel van de collecte maakt het Diabetes Fonds al een aantal jaar gebruik van de Digicollect oplossing van Kentaa. Sinds dit jaar heeft zij daar de mobiele journeys aan toegevoegd. Na het succes van KWF, heeft ook het Diabetes Fonds mooie resultaten laten zien.

Samen met de campagne van het Diabetes Fonds, heeft de inzet van de Digicollect mobiele journeys gezorgd voor een hogere opbrengst van 25% per collectant ten opzichte van de collectanten die geen gebruik maakten van de mobiele journeys.

Aanpak

Het startpunt: mobiele telefoonnummers verzamelen

Om SMS-berichten naar Digicollect collectanten te kunnen sturen, zijn telefoonnummers nodig. Omdat deze nog niet bekend waren, heeft het Diabetes Fonds de collectanten met een bestaande collectebus, een e-mail gestuurd. Zij werden uitgenodigd het telefoonnummer aan het profiel toe te voegen. Collectanten die een nieuwe collectebus aanmaakten, werden via het Digicollect platform meteen gevraagd hun telefoonnummer toe te voegen aan hun profiel.

Belangrijk was om collectanten te verleiden met aantrekkelijke voordelen als ze hun telefoonnummer aan hun profiel zouden toevoegen. In de mail heeft het Diabetes Fonds hen als volgt enthousiast gemaakt:

- Gedurende de collecteweek ontvangt men tips and tricks die hen helpen om collecteren leuk en eenvoudig te maken;

- Men kan real-time de persoonlijke opbrengst inzien;

- Collectanten worden tussentijds geïnformeerd over de collecte.

Op de eerste dag van de collecte, heeft het Diabetes Fonds naar 249 van de 1.019 (24%) collectanten een SMS-bericht kunnen sturen.

Collecteren via de mobiele journey

Ping! In de collecteweek hebben deze 249 collectanten 3 keer een bericht op hun mobiele telefoon ontvangen. Een nieuw berichtje met een persoonlijke link, die toegang geeft tot tips en hun persoonlijke tussenstand. Deze 3 contactmomenten zorgden ervoor dat 60% van de Digicollect collectanten de mobiele journey hebben geopend en konden collecteren.

Met WhatsApp, LinkedIn, Facebook en e-mail vroegen zij vrienden, familie, collega’s en kennissen een donatie te doen. 91% van de collectanten haalden gemiddeld 18 donaties op!

Indrukwekkende opbrengsten

Indrukwekkend is dat iedere collectant die gebruik maakte van de Digicollect mobiele journeys, gemiddeld maar liefst €143,- heeft opgehaald. Ter vergelijking: dat is 25% meer dan de collectanten die geen gebruik maakten van deze oplossing. Het gemiddelde bedrag per donatie was nagenoeg gelijk.

Het resultaat:
Digicollect mobiele journey collectant                                            

Gemiddelde opbrengst: €143,-                                                        

Gemiddeld aantal donaties: 18                                            

Gemiddeld donatiebedrag: €7,94    

Digicollect collectant  

Gemiddelde opbrengst: €114,-

Gemiddeld aantal donaties: 13,5

Gemiddeld donatiebedrag: €8,44

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.