Over het project

Mobiele journeys en chat als collecteplatform naast de huis-aan-huis collecte

Collecteweek

Hoe mobiele journeys en chat als collecteplatform naast de huis-aan-huis collecte werden ingezet en tevens zorgden voor leadgeneratie

Jantje Beton zet zich in voor meer speelkansen en -ruimte. Tijdens de jaarlijkse collecteweek collecteren tienduizenden kinderen van Scoutinggroepen en andere clubs voor hun eigen club en voor Jantje Beton. De collectanten bestaan grotendeels dus uit minderjarigen en iedere deelnemende club heeft een collecte-organisator. Dat maakte het lastig om rechtstreeks met collectanten te communiceren. Het uitnodigen van collectanten om mobiel te gaan collecteren, moest via de collecte-organisator verlopen. Hier lag een grote uitdaging. Door de COVID-19 ontwikkelingen was mobiel collecteren noodzakelijk om de vrijwilligers een alternatief te bieden naast de traditionele huis-aan-huis collecte.

De oplossing: Jantje Beton heeft mobiele journeys ingezet om de clubs te ondersteunen bij het uitnodigen van collectanten (clubleden, familie en vrienden) om te gaan collecteren. Omdat 50% van de opbrengst rechtstreeks naar de club gaat, zijn de doelbesteding en de opbrengst van de club zichtbaar gemaakt in de mobiele journey.

De primaire doelstelling van een collecteweek is natuurlijk fondsenwerving. Hiervoor is het belangrijk dat de communicatie over het mechanisme en de uitleg over de mobiele collecte goed in elkaar zit. Maar ook leadgeneratie, het verzamelen van opt-ins voor vervolgcommunicatie en het creëren van awareness, zijn belangrijke speerpunten van Jantje Beton. Hiervoor zijn zowel de chat-oplossing als mobiele journeys van MIC ingezet.

"Namens team Collecte: ‘We hebben het mobiel collecteren platform in zeer korte tijd moeten ontwikkelen. En wat hebben we dit met een vast team van MIC en Jantje Beton goed gedaan. We zijn echt trots dat we dit hebben kunnen realiseren.’ - Steffi Appel, Projectleider Fondsenwerving Collecte Jantje Beton

De resultaten
SMS- en e-mailberichten triggerden collectanten

Bijna 1.000 coördinatoren zijn per SMS en 254 per e-mail benaderd om te collecteren. Zij kregen een unieke link die hen toegang gaf tot hun persoonlijke pagina met meer informatie over de mobiele collecte en uitleg hoe ze hun clubdoel in konden stellen. En natuurlijk werd eenvoudig de mogelijkheid geboden om clubleden, familie en vrienden uit te nodigen om te gaan collecteren. 62% van de collectanten die per SMS benaderd zijn, hebben minstens 1 keer op hun unieke clublink geklikt. 46% van de e-mail ontvangers deden ditzelfde. Halverwege de collecteweek ontvingen alle actieve collectanten een bericht met een link naar hun persoonlijke pagina waarbij ze met hun tussenstand van de opbrengst werden aangemoedigd om nog even door te gaan met collecteren. In een laatste SMS-bericht werd de coördinator bedankt en de totaalopbrengst voor de club getoond.

Chat voor leadgeneratie

Voor de collecte werd ook chat ingezet om binnen de mobiele journey op een leuke manier profielen te verrijken en opt-ins voor de nieuwsbrief te verzamelen. Na een donatie aan een club, werd een chatdialoog gestart. Het aantal mensen dat de chat daadwerkelijk is gestart, is niet zo succesvol geweest als gewenst. Een belangrijke learning voor de volgende keer is om expliciet een presentje in het vooruitzicht te stellen. De ervaring leert dat mensen hier gevoelig voor zijn. In de chat werd een korte quiz gestart. De donateur kreeg op een toegankelijke manier informatie over het doel van Jantje Beton en werd een aantal vragen gesteld rondom het thema ‘buitenspelen’. Doel was awareness en betrokkenheid om de problematiek rondom buitenspelen te vergroten. Tot slot werd gevraagd of de donateur gratis lid wilde worden van de Speelbeweging om maandelijks de leukste buitenspeeltips in de mailbox te ontvangen. Heel positief is dat het aantal leden van de Speelbeweging blijft groeien.

Webinar

Op 30 maart 2021 heeft Jantje Beton haar case in een webinar gepresenteerd en nader besproken. Dit webinar is samengevat in een artikel en is hier terug te zien/te luisteren.

Ook een succesvolle mobiele collecte organiseren tijdens de collecteweek? Lees meer over collecteren

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.