5 tips voor User Interface (UI) Design

Leid met visuals de gebruiker naar jouw doel

Bij MIC doen we ons uiterste best om opdrachtgevers te voorzien van de leukste, mooiste en meest efficiënte mobiele journeys. User Interface Design (UI) is een van de disciplines die dit mogelijk maakt. Graag delen we een aantal interessante tips. UI richt zich op het visuele ontwerp van de gebruikersinterface. Het is een onderdeel van User Experience Design (UX); de gebruikersbeleving van mobiele journeys.

UI is bedoeld om de gebruiker met behulp van visuele elementen, doelen te laten bereiken. Het primaire doel is om de gebruiker te laten begrijpen wat er van hem of haar verwacht wordt en frustratieloos een journey te laten doorlopen.

Voordat we mobiele journeys interactief gaan maken, ontwikkelen we wireframes. Dit is een blauwprint voor de ‘flow’ die de eindgebruikers gaan doorlopen: hoe worden de gebruikers geactiveerd, welke acties moeten zij uitvoeren en wat is het eindstation waar zij uiteindelijk naar toe reizen. Elk moment binnen de ‘flow’ wordt voorzien van de juiste structuur, context en uitstraling om de gebruiker de juiste handeling te laten verrichten.

Tip 1: Start met het uiteindelijke resultaat voor ogen

Aan onze opdrachtgevers stellen wij de vraag wat hun gewenste resultaat is dat zij met mobiele journeys willen bereiken. Is dit zoveel mogelijk beleving bieden, geld inzamelen, bewustzijn vergroten, of willen zij graag in contact komen met nieuwe doelgroepen en hen beter leren kennen. Het doel is alles bepalend voor het uiteindelijke interface ontwerp. Soms willen zij de gebruiker aanzetten tot meerdere acties; dan is het de kunst om de interface zo in te richten dat de gebruiker wordt meegenomen in een logische flow waar hem heel laagdrempelig met visuals wordt verteld wat er van hem wordt verwacht en welke acties hij moet ondernemen. In onze werkwijze zorgen we ervoor dat de hiërarchiebepaling en leesbaarheid, zo geplaatst zijn dat de gebruiker in de gewenste volgorde, taken uitvoert.

Tip 2: Maak gebruik van herkenbare elementen uit het dagelijkse leven

Vanuit de mobiele journey kunnen mensen online acties, donatieverzoeken en uitnodigingen delen via WhatsApp en andere social media. Op het moment is dit het communicatiekanaal dat door de meeste Nederlanders dagelijks wordt gebruikt. Daarom plaatsen wij de WhatsApp-deelfunctie op een prominente plaats in het interface ontwerp, voorzien van de herkenbare kleur groen + het logo. Herkenbare iconen, kleursamenstellingen en illustraties, helpen de gebruiker gemakkelijker en sneller de interface te begrijpen en tot actie over te laten gaan.

Tip 3: Versterk gebruikersvertrouwen met behulp van UI en sweetspot-content

Het interface ontwerp dient de merkwaarden van jouw organisatie zodanig te communiceren dat het vertrouwen van de gebruikers wordt versterkt. Een consistente toepassing van de huisstijl van de organisatie en/of de campagne zorgt voor herkenbaarheid. Sweetspot content helpt hierbij. Dit is content die passend is bij jouw merkwaarden en afgestemd op de interesses en belangen van je doelgroep. Denk aan de tone-of-voice-, tips en uitleg, beeld of video van mede collectanten, vrijwilligers of bekende ambassadeurs die zich voor jouw organisatie inzetten. Zij spreken jouw doelgroep aan en representeren tegelijkertijd de merkwaarden van jouw organisatie.

Tip 4: Plaats de gebruiker centraal en zorg dat hij zich gezien voelt.

In de mobiele journeys staat de gebruiker altijd centraal. Om een online donatieverzoek of uitnodiging persoonlijk, aantrekkelijk en betrouwbaar te maken, kan iedere gebruiker de mobiele journey ‘uniek’ maken. Op een persoonlijke pagina kan hij zijn profiel samen stellen (eigen profielfoto, motivatie, streefbedrag) instellen.  Deze informatie wordt meegestuurd met de uitnodiging om bekenden te laten doneren. Daarnaast krijgt een gebruiker ook inzicht in zijn eigen resultaten zodat hij voelt dat hij wordt gezien en zijn acties ertoe doen.

Tip 5: Verras en daag de gebruiker uit

Dit kan met het toevoegen van verrassende animaties of spelelementen die de gebruikerservaring van de eindgebruiker verrijkt. Dit staat ook wel bekend als gamification. Een voorbeeld hiervan is de mobiele collecte van Hartstichting, waarbij collectanten verschillende medailles (brons, zilver of goud) konden bemachtigen op basis van hun persoonlijke opbrengst. Hierbij kan een countdown klok of een progressbar van de inkomsten als een extra stimulans voor de mobiele collectant worden getoond.

Marlies Schoonheim
visual designer

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.

Neem contact op

Andere verhalen