27-08-2020

Mobiele Collecte voor alle goede doelen

De collecte bestaat al een tijdje: “Al in de zeventiende eeuw was het voor degenen die het konden missen heel gewoon om bij te dragen aan de armen.

Naast de collecte in de kerk werd er bijna wekelijks huis-aan-huis gecollecteerd. En bij rampen werden er ook nog eens acties georganiseerd waarbij collectanten soms in het hele land met de collectebussen langs de deuren gingen. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag niet veranderd.” (bron: Immaterieel erfgoed)

Het afgelopen jaar is de manier waarop de collecte wordt gedaan wel flink veranderd: Naast de fysieke collectebus kunnen vrijwilligers ook online collecteren. De collecte is daarmee niet meer afhankelijk van fysieke handelingen. Daar levert het team van Mobile Interaction Company een mooie bijdrage aan.

Online collecteren

Bij online collecteren kunnen mensen op eigen initiatief op internet een digitale collectebus aanmaken om te collecteren voor een goed doel die zij een warm hart toedragen. Deze bus wordt door de collectant op social media gezet en kan via WhatsApp en e-mail gedeeld worden met bekenden. Het aanmaken van een digitale collectebus is supergemakkelijk, maar daar begint het pas: De bus moet worden gedeeld. En door het vluchtige karakter van online, is het nodig om dit te herhalen.  

Mobiele collectant- en geef-journeys

Met mobiele collectant- en geef-journeys van MIC worden collectanten hiermee geholpen. Rondom de collecte ontvangen ze leuke mobiele berichten, waarmee ze gestimuleerd worden door te gaan. Deze berichten worden vaak direct gelezen en geven toegang tot content waarmee de collecte top-of-mind blijft. Collectanten hebben hiermee altijd inzicht in hun busopbrengst en dat van hun wijk. Daarnaast kunnen ze hun collectebus personaliseren met een profielfoto en persoonlijke boodschap.

Mobiele geef-journey: beleving voor donateurs

Bij de mobiele collecte worden er geef-journeys ingezet voor donateurs. Hierin wordt het verhaal van de collecte verteld. Donateurs zien de profielfoto en persoonlijke boodschap van de collectant en kunnen een kijkje nemen in de bus. Hiermee blijft het persoonlijke karakter van de collecte. Donateurs kunnen vervolgens anoniem geven. Na een geslaagde donatie worden ze bedankt en verrast met aanvullende content. Hierbij kunnen ze er zelf voor kiezen of ze wel of niet hun gegevens willen delen met het goede doel waar ze net aan gedoneerd hebben.


Voor alle goede doelen

Naast goede doelen die huis-aan-huis collecteren, kunnen andere goede doelen de mobiele collecte ook inzetten. Ieder doel kan vrijwilligers uitnodigen in actie te komen.  De mobiele collecte kan ter voorbereiding als fondsenwervend mechanisme worden voorbereid en wanneer er aanleiding voor is, kan het van de plank worden gehaald. De content wordt aangepast naar de actualiteit en vrijwilligers worden uitgenodigd om te collecteren. WereldOuders is daar een goed voorbeeld van. Zij nodigt vrijwilligers uit om bij noodsituaties geld op te halen voor kinderen in Latijns-Amerika. Dit maakt de mobiele collecte heel geschikt voor alle goede doelen.

Jeroen
Creative Director

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.

Neem contact op

Andere verhalen