18-12-2020

Waardevol verbinden is...

Blog van Jeroen de Rooij, Creative Director Mobile Interaction Company

Trots zijn wij op de successen die wij samen met onze opdrachtgevers boeken waarbij wij een gemeenschappelijk doel nastreven: met relevante boodschappen impact maken op de samenleving. De echte positieve klantverhalen krijg je volgens mij alleen als je intensief samenwerkt, je kwetsbaar opstelt, continu blijft leren en samen met je opdrachtgevers innoveert. Iedere maand schrijf ik een korte blog over mijn ervaringen en bevindingen.


Goede doelen vragen mensen te doneren of deel te nemen aan evenementen, omdat zij geld willen ophalen voor onderzoek, hulpverlening, etc. Mooie doelstellingen, maar de vraag wordt vaak eenzijdig gesteld. Want wie zegt dat deze vraag of boodschap overeenkomt met de persoonlijke doelen van de mens achter de donateur? En als alle goede doelen dit op eenzelfde manier doen, dan is verzadiging niet uitgesloten. Immers, geld en tijd zijn schaarse goederen die niet oneindig zijn.

….. eerst verkering vragen


Goede doelen die in staat zijn mensen iets terug te geven voor hun tijd, aandacht en geld, zijn goed op weg om waardevolle, lange termijn relaties met mensen op te bouwen.


Verkering

Voordat je met iemand trouwt, is het verstandig die persoon eerst te leren kennen. En dat kost tijd. Eerst moet je aandacht krijgen en vertrouwen winnen. En niet te snel en te happig zijn om conversiedoelstellingen te realiseren. Je vraagt een first date immers ook niet meteen om verkering, laat staan ten huwelijk.


In het begin houd je het luchtig en leuk. Biedt laagdrempelige content die met beleving wordt gepresenteerd. Vraag niet meteen om grote commitments. Maar biedt handelingsperspectieven waarmee je mensen kunt helpen. En wanneer je mensen op deze manier beter leert kennen, krijg je inzicht in de behoeften en kun je sommigen vragen hun relatie met je te bestendigen. Anderen blijven vrienden, mogelijk voor het leven, maar trouwen zit er niet in.


What’s in it for me

Kun je proposities bedenken die mensen aantrekkelijk vinden? Kun je hen bewegen “dichtbij” te komen? Heb je het geduld te wachten met de grote vraag of ze met je willen trouwen? Kun je iets aantrekkelijks bieden waardoor geïnteresseerden zich eenvoudig kunnen aanmelden? Waarmee ze geïnformeerd worden wanneer dat relevant is? Wat niet alleen informatief is, maar ook leuk en verrassend? Wat past in deze tijd van information overload? Waar mensen het gevoel hebben altijd te kunnen stoppen? Maar dat niet doet omdat ze er bij willen horen, omdat ze anders iets missen?


2021: het ´What’s in it for me´- jaar voor goede doelen

Voor een aantal goede doelen ontwikkelt M.I.C communities die met behulp van mobiele journeys antwoord geven op de ´what’s in it for me´-vraag. Mensen kunnen zich makkelijk aan- en afmelden voor verhalen met social impact. Met de hoge attentiewaarde van SMS, de deelkracht van WhatsApp en de beleving van mobiele journeys, stellen deze goede doelen mensen in staat als eerste geïnformeerd te worden. Hierdoor krijgen ze het gevoel echt onderdeel uit te maken van de community. En indien ze dat willen, kunnen ze (kleine) acties ondernemen. Deze communities verrijken het leven van deelnemers en bieden goede doelen de kans om mensen te informeren, te betrekken, fondsen te werven en op langere termijn bestendige relaties op te bouwen.

Volg ons op LinkedIn en kom binnenkort meer te weten over deze projecten.

Jeroen
Creative Director

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.

Neem contact op

Andere verhalen