21-01-2022

Ontwikkel gebruiksvriendelijke oplossingen in drie fases

Ontwerpvraag: "Creëer een mobile first oplossing die mensen op een laagdrempelige en flexibele manier in staat stelt om in actie te komen om donaties te werven. "

Aan de hand van het ‘Build to Design’ principe hebben een UX-er, Visual designer en front-end developer van MIC op een iteratieve manier deze ontwerpvraag beantwoord. Er zijn prototypes gemaakt die door een continu proces van testen en verbeteren zijn ontwikkeld tot een klantgerichte oplossing.

De eerste fase richt zich op het opstellen van de ontwerpeisen waar de oplossing aan moet voldoen. De tweede fase richt zich op de creatie van een gebruikers interactie flow. In de derde en daarmee laatste fase realiseren wij de voorlopige oplossing. Heel bewust zeggen wij ‘voorlopig’ omdat we continue blijven leren, itereren en verbeteren.

Fase 1: Ontwerpgericht onderzoek

Bij MIC staat de mens en het gebruiksgemak centraal. Daarom onderzoeken we altijd eerst hun behoeften en uitdagingen. Dit doen we door de klantvraag, klantdata, contextuele interviews en usability testen van andere oplossingen met elkaar te combineren. Zodoende komen we tot de ontwerpeisen die ons kaders geven voor het maken van een mobile first actieplatform. Deze requirements zijn de basis voor het verdere proces.

Fase 2: Gebruikers Interactie Flow (User Interaction)

Vervolgens hebben we onderzocht welke stappen de verschillende gebruikersgroepen moeten zetten om de beoogde resultaten te behalen. In een brainstormsessie hebben we een logische en klantgerichte flow ontwikkeld. Met flow bedoelen wij logische en opeenvolgende handelingen die een gebruiker op de mobiele telefoon verricht. Deze uitgewerkte flow leggen wij idealiter voor aan een aantal gebruikers dat deze kan testen. De feedback gebruiken wij om de flow verder te optimaliseren.

User Interaction Flow: Actie 365

Toelichting:

- In verschillende stappen wordt de vrijwilliger meegenomen om een persoonlijke actiepagina te maken en te starten met delen;

- Als de pagina gemaakt is krijgt de vrijwilliger een SMS zodat hij altijd zijn persoonlijke pagina bij de hand heeft om zijn stand te bekijken, te delen of aan te passen;

- Het delen gaat gemakkelijk via WhatsApp (of andere social media). Als er op het gedeelde bericht wordt geklikt start de journey van de potentiële donateur. Deze komt op de persoonlijke pagina van de vrijwilliger terecht. De potentiële donateur kan hier doneren, een reactie achterlaten en het donatieverzoek verder verspreiden.

Fase 3: Interactief ontwerp / Oplossing

Waar in de eerste iteratie de ‘ontwerpeisen’ voor de oplossing zijn gedefinieerd zijn deze in de tweede iteratie omgezet naar een user (interactie) flow. De laatste iteratie die we in deze case belichten gaat over het ontwikkelen, het inkleuren, van de flow naar een interactie-ontwerp. In de vorige fases en projecten hebben we ervaren dat het proces van bouwen, testen, leren en verbeteren erg goed werkt. Om nog meer gebruikersinzichten te krijgen hebben wij in deze fase weer verschillende prototypes aan gebruikers voorgelegd. Door de verkregen inzichten te koppelen aan bestaande interactieprincipes, is een interactief prototype ontwikkeld. Wil je dit prototype zelf ervaren? Dat kan:

Tot slot

Door de ‘Build to Design’ richtlijnen toe te passen bij de ontwikkeling van oplossingen, kunnen wij samen met de opdrachtgever, klantgerichte mobile first oplossingen ontwikkelen. Verbeteren. En verder optimaliseren. Continu. Hierdoor zijn de oplossingen nooit ‘af’ en is het onmogelijk om een definitief antwoord op de ontwerpvraag te formuleren. Immers, klantwensen en marktontwikkelingen veranderen ook voortdurend. Wedden dat je na het lezen van deze blog en uitproberen van een aantal prototypes ook verbeterpunten ziet? Wij horen ze graag om ze met beide handen aan te kunnen pakken, te leren en te verbeteren!

Jari Helsloot
UX Designer

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.

Neem contact op

Andere verhalen