13-12-2021

Wrap up webinar: Mobiele journeys voor culturele organisaties

Donderdag 9 december jl. organiseerde MIC een webinar voor de culturele sector. Utrechts Landschap, Stichting Stem in de Stad en Cultuurhistorisch centrum de Tiid waren hiervoor uitgenodigd om een toelichting te geven op de toepassing van mobiele journeys, de doelstellingen en geboekte resultaten. Mocht je het gemist hebben en je wil de webinar terugkijken/luisteren, dan kan dat hier. Voor de leesliefhebbers delen we hieronder een korte wrap up.

Tales of culture
Mobiele journeys zijn verlengstukjes van contactmomenten in de customer journey. Deze vinden plaats op de mobiele telefoon. Door het scannen van een QR-code komen mensen in een webapplicatie op hun mobiele telefoon waar waardevolle informatie wordt gegeven en op een laagdrempelige manier om handelingen wordt gevraagd. Deze mobiele journeys voor de culturele sector noemen wij Tales of culture.

Iedere klant of bezoeker doorloopt een customer journey. MIC definieert de volgende 4 fases die iedere (potentiële) bezoeker van een culture hotspot doorloopt:
o Oriënteren
o Plannen
o Bezoeken
o Nagenieten

In de oriëntatiefase is het zaak om met gerichte en relevante content de potentiële bezoekers te inspireren en enthousiast te maken voor jouw cultureel aanbod. Dit doe je op locaties waar jouw doelgroep zich begeeft en op momenten dat zij hiervoor ‘aan’ staan. Als je hen dan weet te bereiken met aantrekkelijke uitingen, verdiepende content en hier een duidelijke call to action aan koppelt, dan is de stap om een bezoek te plannen zo gemaakt.

Voorbeeld
Het Cultuurhistorisch museum de Tiid heeft het plan om bij de geboorteboerderij van Titus Brandsma inspirerende verhalen te vertellen. Deze geboorteboerderij staat elders, buiten de omgeving van het museum in Bolsward en hier zijn QR-codes geplaatst die je naar een mobiele journey leiden. Hierin wordt het verhaal verteld over Titus Brandsma en gaandeweg verschillende handelingsperspectieven geboden om de potentiële bezoeker een ticket te laten kopen voor een bezoek aan het museum. Naast de mogelijkheid om een tijdslot te reserveren wordt ook gevraagd naar het mobiele nummer om hem te informeren in aanloop naar en tijdens het museumbezoek.

In de planningsfase wil de potentiële bezoeker snel en makkelijk het bezoek regelen. Tickets kopen en het bezoekmoment vastleggen zijn rationele handelingen. Maar in feite begint de voorpret dan al. In deze fase kan de aankomende bezoeker geholpen worden om met inspirerende verhalen, leuke feitjes en handige tips zich nog meer te verheugen op het bezoek.

In de derde fase, het bezoek, heb je meestal de volledige aandacht van de bezoeker. Nu kun je de bezoeker ‘fan’ van je aanbod maken door hem verdiepende en verbredende content te bieden die hem verrast. Door het laten scannen van QR-codes rondom objecten of locaties krijgen bezoekers de mogelijkheid om meer te ontdekken. Het is een interactie tussen de bezoeker en jouw aanbod waarmee je de verbinding met de bezoeker kan vergroten. Je kunt hen vragen een donatie te doen voor een bepaald object dat gerestaureerd moet worden, of een replica of poster te bestellen die zij na het bezoek in de museumshop kunnen ophalen. Ook kun je met de inzet van mobiele journeys het bezoek verlengen door het museumrestaurant aan het thema te koppelen. Zo creëer je een logische traffic naar het restaurant waar het museumbezoek wordt afgesloten met een hapje en drankje.

Binnen de journey verleid je de bezoeker om gegevens achter te laten om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen het museum, andere musea of culturele hotspots. Zo kunnen bezoekers zich inschrijven voor een nieuwsbrief, akkoord geven op het ontvangen van een alert bij de livegang van een nieuwe tentoonstelling, etc. Ook voor educatieve doelstellingen zijn mobiele journeys goed inzetbaar: speurtochten kunnen ermee worden ingezet of uitnodigen om bezoekers op een andere manier te laten kijken naar het aanbod.

Een voorbeeld
De campagne van Stem in de Stad geeft bekendheid aan de levensverhalen van Haarlemmers met maatschappelijke uitdagingen. In Haarlem liggen stoeptegels met QR-codes die gescand kunnen worden. Wandelaars krijgen niet alleen het levensverhaal van de personen zelf te horen, maar krijgen ook de gelegenheid om een donatie te doen. De donaties waren niet het primaire doel maar de organisatie was blij verrast dat deze manier van fondsenwerving zo goed aansloeg.


Nagenieten is de laatste fase. Specifieke verhalen kunnen worden bewaard voor op de bank en zelfs worden gedeeld met anderen. Of later kan om een donatie worden gevraagd voor het in stand houden van het cultureel erfgoed dat die dag is bezocht.

Voorbeeld
Utrechts Landschap heeft op de wandelroute van Landgoed Beerschoten paaltjes met QR-codes geplaatst. Na het scannen belanden wandelaars in een mobiele journey waarin informatie wordt gegeven over die prachtige eik of het landhuis. Naast de vervolgroute wordt ook gevraagd of de wandelaar beschermer wil worden door een financiële donatie te doen. In eerste instantie was de opbrengst nihil. Door samen met een UX-expert van MIC nog eens te kijken naar de gebruikerservaring (kwalitatieve en kwantitatieve metingen) is ervoor gekozen om de donatievraag pas een paar uur later te vragen. Als de wandelaar is uitgewandeld en hoogstwaarschijnlijk meer tijd heeft voor deze handeling.

Voor Utrechts Landschap was het primaire doel van de mobiele journeys om fondsen te werven. Maar wat verraste hen: er wordt veel gescand wat inhoudt dat mensen nieuwsgierig zijn en meer willen weten over het landgoed dan alleen maar komen om te wandelen. Daarnaast, en dat is misschien nog wel de grootste bijvangst: Utrechts Landschap heeft nu veel beter inzicht in de drukte op de route, de piek- en dalmomenten en interesses van de wandelaars.  


Wil je weten of mobiele journeys ook voor jouw culturele hotspot interessant zijn? Neem contact op met:

Jeroen de Rooij
E: jeroen@mobileinteractioncompany.com
M: 06 13 86 37 86

Maricken Hengeveld
managing & marketing director

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak en dan bespreken we jouw wensen.

Neem contact op

Andere verhalen