• Jeroen de Rooij

De inzet van QR-codes tijdens de digitale collecte

Elk jaar gaan in Nederland ruim 700.000 collectanten huis-aan-huis om geld in te zamelen voor het werk van 25 landelijk collecterende goede doelen. In 2018 haalden deze vrijwilligers bijna 40 miljoen euro op. Hiermee is de collecte in Nederland een groot maatschappelijk goed. En een traditie: Nederlanders collecteren al eeuwen in kerken en aan de deur. Door de hoge bevolkingsdichtheid en grote vrijgevigheid van Nederlanders blijft de collecte interessant om geld in te zamelen.


Collecteweek

In Nederland is afgesproken dat goede doelen één week per jaar landelijk mogen collecteren. Tijdens deze collecteweek kan één goed doel huis-aan-huis geld inzamelen. Het collecterooster is online beschikbaar op https://www.collecteren.nl/collecterooster/


De collectant

De collectant is de onbezoldigd ambassadeur van de collecterende instelling. De collectant zamelt geld in op een openbare plaats, vaak van deur tot deur. Van oudsher doneren mensen tijdens de collecte contant geld. Geven tijdens de collecte is daarmee anoniem, incidenteel en snel. Maar de laatste jaren hebben consumenten steeds minder contant geld in huis. Om die reden hebben goede doelen de afgelopen jaren geëxperimenteerd met digitale collecte innovaties.


Digitale collecte

Bij digitale collecte wordt technologie ingezet om digitaal geld in te zamelen. De afgelopen jaren zijn er verschillende digitale middelen uitgeprobeerd. Zo is er bijvoorbeeld getest met collectebussen met pinautomaat. Hoe logisch en prettig voor de gever dit ook lijkt, bleek deze oplossing te kostbaar om grootschalig te worden ingezet.

Naast de collectebus met een pinautomaat, hebben goede doelen getest met QR-codes. En met succes. Na een wat voorzichtige start lijkt het erop dat QR-codes deze innovatie-wedstrijd gaan winnen.


QR-codes tijdens de collecte

Om digitaal te kunnen collecteren, krijgen collectanten een QR-code op hun collectebus of collectantenpas. Mensen die willen geven, kunnen de QR-code scannen. Na het scannen start een donatie-journey waarmee mensen via mobiel bankieren direct kunnen geven.


Scannen van de QR-code is mogelijk met de mobiele bank-app van ABN AMRO, Rabobank, ING en Knab, de camera van een mobiele telefoon of een QR-scanner app. Na het scannen van de QR-code wijst de betaling zich vanzelf. Standaard wordt er een donatiebedrag voorgesteld, maar dit kan gemakkelijk door de gever aangepast worden. Na een succesvolle betaling wordt de gever bedankt voor zijn donatie.


Voordelen QR-codes

Het doneren met QR-codes biedt een aantal voordelen. QR-codes zijn low-tech en vereisen, in tegenstelling tot high-tech oplossingen, een beperkte investering om ze te kunnen inzetten. Daarnaast zijn QR-codes super schaalbaar. Een QR-code is zo aangemaakt en geprint. Bij inzet van QR-codes doneren consumenten met hun eigen telefoon. Dit is vertrouwd, gaat snel, is veilig en gebeurt anoniem.


Voor de collectanten is doneren met QR-codes veilig omdat zij niet met contant geld over straat hoeven te lopen. Daarnaast zijn de opbrengsten direct inzichtelijk. De financiële afwikkeling van digitaal geld is ook veel efficiënter. Digitaal geld hoeft niet te worden verzameld, geteld en ingeleverd bij de bank. Het geld wordt direct verwerkt en komt automatisch terecht bij het goede doel.


Inzicht

QR-codes kunnen op verschillende niveaus worden ingezet. Een goed doel kan een QR-code op organisatieniveau aanmaken, een zogenaamde generiek QR-code. Wanneer deze code wordt gebruikt, worden alle donaties op organisatieniveau aangemaakt en inzichtelijk gemaakt. Maar QR-codes kunnen ook fijnmazig worden ingezet. Bijvoorbeeld op wijk- of op collectant niveau.


Iedere wijk of collectant krijgt dan een unieke QR-code. Het voordeel is een hoge granulariteit. Wanneer iedere collectant een persoonlijke QR-code krijgt, kan bijgehouden worden hoeveel geld de collectant heeft opgehaald. In het laatste geval kunnen goede doelen er ook voor kiezen collectanten inzicht te geven in hun eigen opbrengst.


Collecte journeys

KWF heeft tijdens haar collecteweek in september 2019 samen met Mobile Interaction Company getest met collecte journeys. Collecte journeys zijn verhalen afgestemd op een specifieke fase of moment tijdens de collecte. Ze zijn bedoeld om collectanten te ondersteunen en te enthousiasmeren. Op precies het juiste moment worden ze ingezet om collectanten van uitleg te voorzien of te motiveren zich maximaal in te zetten voor een hoge collecteopbrengst.


Een groot aantal KWF-collectanten ontving voor, tijdens en na de collecteweek gratis interactieve sms’jes. Via deze sms’jes werden de collectanten uitgenodigd de collecte journeys te bekijken op hun mobiele telefoon.

Voor de start van de collecteweek ontvingen de collectanten uitleg over collecteren met een QR-code. In een korte video werd collecteren met de persoonlijke QR-code toegelicht. Tevens kregen de collectanten tips waarmee ze vragen aan de deur kunnen beantwoorden. De persoonlijk QR-code van de collectant werd ook alvast gedeeld met de collectant.


Tijdens de collecte konden de collectanten op ieder gewenst moment inzien hoeveel geld ze opgehaald hebben met hun QR-code. Deze stand werd steeds automatisch bijgewerkt. Naast hun eigen stand, zagen de collectanten ook de stand van de wijk waarin ze collecteren. Dit inzicht voor de collectant is uniek. Bij de traditionele collectebus weten collectanten hun eigen stand op zijn vroegst na het inleveren van de bus en het natellen van de inhoud.


Met de collecte journey kunnen collectanten dit inzicht op ieder gewenst moment krijgen. Hiermee werd er een competitie-element toegevoegd aan de collecte. De collectanten hebben hier regelmatig gebruik van gemaakt.


Na de collecte werden de collectanten bedankt voor hun inzet. De eindstanden werden gedeeld en de collectanten konden in de enquête feedback geven over de collecte en het gebruik van de QR-code.


Voor de collecte journeys werd gebruik gemaakt van bestaande apps die standaard aanwezig zijn op de mobiele telefoons. Hierdoor was het niet nodig om collectanten eerst een app te laten downloaden of een account te laten aanmaken.


Productmanager Collecte van KWF, Mara Zirschky is blij met het resultaat: “Met de inzet van de collecte journeys werd de QR-code vaker aangeboden en haalden collectanten gemiddeld €24 euro meer op!’’

De resultaten van de collecte journeys

De collectanten reageerden enthousiast op de collecte journeys. De mogelijkheid om op ieder moment de persoonlijke opbrengst te bekijken werd vooral goed gewaardeerd. Ook Productmanager Collecte van KWF, Mara Zirschky is blij met het resultaat: “Met de inzet van de collecte journeys werd de QR-code vaker aangeboden en haalden collectanten gemiddeld €24 euro meer op!’’


Andere mogelijkheden

Het is duidelijk dat vrijwilligers cruciaal zijn voor het succes van een collecte. Wanneer goede doelen in staat zijn voldoende collectanten te werven, bestaande collectanten te behouden, collectanten het juiste verhaal te laten vertellen tijdens de collecte, en collectanten te motiveren zoveel mogelijk geld op te halen, dan is de kans op een succesvolle collecte groot.


Collecte journeys bieden hier tal van mogelijkheden. Goede doelen kunnen collecte journeys inzetten voor het werven van nieuwe vrijwilligers, (her)activeren van bestaande vrijwilligers en als centrale informatievoorziening. Daarnaast kunnen ze worden ingezet om vacante routes bezet te krijgen, of voor het delen van tips en het actuele weerbericht. Collecte journeys zorgen er hiermee voor dat collectanten meer betrokken zijn en ondersteunen tegelijkertijd collecte coördinatoren.


Bekijk hier het filmpje van de KWF collecte journey


Adres

Eekwal 3

8011 LA Zwolle

Nederland

+31 038 741 00 05

hello@mobileinteractioncompany.com

© 2021 MIC.
All rights reserved
Meer weten?

Stuur ons een mailtje of kom langs voor een kopje koffie 

Geïnspireerd blijven?
De nieuwste cases, ideeën en 
inspiratie over mobiele journeys,
schrijf je in!